Werkwijze
 


Samenwerken hoeft niet moeilijk te zijn. U hebt waarschijnlijk al een redelijk beeld van uw behoefte. En als dat niet het geval is, dan helpt BODB u graag bij het in kaart brengen ervan.

In een oriënterende kennismaking bespreken we uw situatie of probleemgebied, uw doelstelling en de wijze waarop die doelstelling gehaald zou kunnen worden. Daarbij komt de rol van BODB aan de orde, de invulling van die rol en de wederzijdse verwachtingen. Aan de hand daarvan ontvangt u vervolgens een (financieel) voorstel.

Na aanvaarding en accordering van het voorstel gaan we samen, of liever gezegd, gaat BODB voor u aan de slag.